Flash

Rak błotny - (Astacus leptodactylus)

Obecnie jest uznawany (z pewnymi zastrzeżeniami) za gatunek rodzimy. Jego biologia jest podobna do biologii raka szlachetnego. Podobnie jak on, znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Oba te gatunki są wypierane przez introdukowane raki pręgowate i sygnałowe.
Napisz do naspiątek, 28 stycznia 2022r.

tel. (061) 28 41 051
tel. kom. 603 185 286
e-mail: gaj@rakipolskie.pl

O nas - Specjalistyczna Hodowla Raków - Gaj k/Śremu

Nasza hodowla powstała w 2001 roku na bazie naturalnego siedliska raka błotnego w Jeziorze Gajewskim k/Śremu w Wielkopolsce. Według mieszkańców regionu siedlisko datuje się nawet na lata przedwojenne.

Populacja raków była tak duża, iż od początku istnienia hodowli ratowania wymagały zarówno jezioro, jak i żyjące w nim zwierzęta. Dla przykładu, w 2001 roku, kanibalizm wśród raków wyniósł 80% populacji. Po żmudnych zabiegach, dzięki wsparciu ichtiologa Marka Świerczyńskiego z Akademii Rolniczej w Szczecinie - wybitnego w naszym kraju znawcy i jednocześnie pasjonata raków, populacja została uratowana i na koniec roku 2006 kanibalizm wśród raków został zminimalizowany do kilku procent. Przy osobnikach 2-3 letnich uszkodzenia są niezauważalne.

W 2002 roku, w warunkach akwakultury basenowej, stworzyliśmy wylęgarnię raka błotnego, hodowlę roczniaków i dwulatków w zbiornikach pożwirowych oraz raka towarowego. Obecne osiągnięcia wylęgarni to średnio 80 młodych raków z jednej samicy.

Przeżywalność w akwakulturze basenowej do pierwszego roku życia wynosi 90%. Hodowla w zbiornikach pożwirowych czy torfowych odbywa się pod stałą kontrolą ichtiologa. Raz na kwartał przeprowadzane są obserwacje, kontrolne odłowy oraz dozowanie odpowiedniej karmy, skutkiem czego jest duży wzrost osobników. Dla przykładu: przy kontrolowanej hodowli już w trzecim roku życia raki osiągają zdolność rozrodczą, a samice o wielkości 6 cm dają 60 szt. młodego wylęgu.

Od 2003 roku, w wyniku współpracy z kilkoma hodowcami, zostały zaraczone akweny wodne w województwach: zachodniopomorskim (ok. 35 ha), warmińsko-mazurskim (10 ha), mazowieckim (6 ha) oraz w Wielkopolsce (24 ha).

Obecnie prowadzimy własną hodowlę wielopokoleniową na areale wodnym 28 ha. Osiągnięcia hodowli w cyklu czteroletnim - od wylęgu do wielkości raka towarowego powyżej 10 cm długości - to 800 kg z 1 ha powierzchni dna zbiornika. Raz w roku raki z naszej hodowli zostają poddane badaniu przez PIW Zakład Chorób Ryb w Puławach pod kierownictwem prof. J. Antychowicza. Całoroczną opiekę prowadzi ichtiolog z wieloletnim doświadczeniem, Marek Świerczyński, mający również doświadczenie w prowadzeniu fermy raków w Norwegii.

Posiadamy praktyczną wiedzę na temat hodowli raka błotnego, zdobytą dzięki codziennej obserwacji oraz metodą prób i doświadczeń.

Od 2005 roku prowadzimy badania nad rakiem szlachetnym. W tym samym roku powstała wylęgarnia tego gatunku raka. Po roku hodowli w akwakulturze basenowej wylęg osiągnął bardzo dobre wyniki wzrostu i przeżywalności.

Zapraszamy przyszłych hodowców do współpracy.


Strona główna | Informacje o nas | Oferta handlowa | Szkolenia | Certyfikaty | Kontakt z nami